Nezgodno zavarovanje

So stvari, ki jih ne morete predvideti zato izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.

Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja se izračuna višina zavarovalne premije, ki je odvisna od:

  • dejavnosti, za katero se želimo zavarovati (zavarovanje pri delu, športu, rekreaciji, potovanju, kot obiskovalec prireditev, potnik, …),
  • izbranih nevarnosti, za katere se želimo zavarovati,
  • višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti,
  • časa trajanja  zavarovanja,
  • ostalih dejavnikov, ki vplivajo na višino zavarovalne premije (npr. omejeno ali neomejeno jamstvo, dejavnosti v prostem času – šport, …).

Pred sklenitvijo zavarovanja si dosledno preberite pogoje zavarovanja in se posvetujte z zavarovalnim zastopnikom.

 

Sodelujemo z naslednjimi zavarovalnicami: